Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Quỹ Xây Dựng Thiền Đường Thông Báo
Ghi Chú
Hình Ảnh
facebook
toaikhanh.live
toaikhanh.com
Instagram
Twitter
Liên Lạc

English

Thông Báo Của Sư Toại Khanh

Thiền Đường Kalama ở Pyin Oo Lwin được kiến tạo để đáp ứng nhu cầu của các hành giả Tuệ Quán vốn không thích nghi được với điều kiện sinh hoạt ở các thiền viện Miến Điện cùng khí hậu khắc nghiệt ở các vùng nóng trên xứ Miến.

Chúng tôi chỉ có thể là người khởi xướng ý tưởng và khi đã mua được mảnh đất để xây dựng thì xin được đứng ngoài để dồn toàn tâm cho việc giảng kinh, dịch sách. Phần xây dựng và liên lạc các thí chủ hỗ trợ thì xin giao hết cho các cư sĩ đại diện.

Tất cả hành giả muốn biết thêm về công trình xây dựng xin vào trang web:

hoặc liên lạc trực tiếp qua email

  • kalamahermitagegmailcom

  • vietheravadaassociation gmailcom

Toại Khanh

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Về Công Trình Đại Phật Ở Kālāma
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
English

kalamahermitage.com