Thư Ngõ

Thông Báo Hình ẢnhFacebookYoutubeTwitter
Ghi Chú Liên LạcInstagramToại KhanhEnglish
Thư Ngõ

Công trình xây dựng Kalama đang đi vào giai đoạn khẩn trương hơn, trách nhiệm của một ban xây dựng cũng vì vậy cần phải cụ thể hơn, không thể mơ hồ kiểu danh nghĩa suông.

Trước mắt, do nhu cầu công việc, các phần hành của từng nhân sự được sắp xếp như sau:

 • Nhóm cố vấn:

  1. Thượng tọa Bửu Hiền (trụ trì chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho, VN)

  2. Thượng tọa Gunasami Sayadaw (hiệu trưởng trường Tam Tạng Tipitaka Pale Shaung, Mandalay, Myanmar)

  3. Thượng tọa Kavisara Sayadaw (trụ trì trung tâm Mogok ở London, Anh Quốc)

  4. Thượng Tọa Sasana Sayadaw (trụ trì chùa Sasanarama, Pyinn Oo Lwin, Myanmar)

  5. Sư Toại Khanh, người khai sơn trung tâm Kalama.

  6. Tu nữ Hemamala, ni sinh viện Phật Học Sitagu (Myanmar)

  7. Tín nữ Trần Thị Ngọc Tuyết (Việt Nam)

 • Phụ trách bản vẽ:

  1. Võ tuấn Kiệt (Châu âu)

  2. Nguyễn Chí Phương (Châu âu )

 • Thư Ký:

  1. Đạo hữu Hữu Pháp (Châu âu )

  2. Cô Hồng Võ (Châu âu)

 • Thủ Quỹ:

  1. Cô Ánh Minh ( Việt Nam)

  2. Cô Thùy Chung (Việt Nam)

Bản thông báo này chỉ nhằm xác định một điều mà quý Phật tử xa gần chưa biết rõ là ai thực sự đang góp sức vì trung tâm Kalama để tránh sự hoang mang của không ít người có lòng đóng góp cho Kalama. Góp tay xây dựng Kalama chỉ có trách nhiệm, không có quyền lợi. Và tinh thần cốt lõi của Kalama là hướng đến sự buông bỏ như có thể. Mọi ý niệm riêng tư ở đây đều không cần thiết. Hôm nay và mai này, luôn luôn như vậy.

Kính báo

Trung Tâm Kalama Tawya

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Về Công Trình Đại Phật Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo 2019.11.28 - Lễ Động Thổ
Thông Báo 2019.12.08 - Khởi Công
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngõ
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
English

kalamatawyacenter.com