V. Khởi công Xây Dựng KalamaTawya - Phần 2  
~~~~~

Công trình xây dựng tường rào quanh thiền viện.

~~~~~

Chu vi thiền viện khoảng 500m, tường cao 2m. Chi phí xây tường rào là 20.000 USD. Chung quanh miếng đất sẽ có một con đường rộng cở 5m

© www.kalamahermitage.com